Wijkteam

Home > Meerzicht > Wijkteam

Wijkteam

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Marianne van Reek - wijkregisseur

  Marianne van Reek

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over het gemeentelijk beleid, leefbaarheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar een van mijn collega's binnen de gemeente.

  Ik ben bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Yvonne van Wingerde, gebiedsbeheerder

  Yvonne van Wingerde

  Ik verbind voor Meerzicht en Buytenwegh De Leyens (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ik werk hierbij nauw samen met de wijkregisseur en met de toezichthouder. Bewoners en partners in de wijk kunnen bij mij terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte. Wanneer ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar andere leden van het wijkteam. Ik ben bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Jack van Winden, toezichthouder Meerzicht en Buytenwegh De Leyens

  Jack van Winden

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Meerzicht en Buytenwegh De Leyens. Heeft u vragen of opmerkingen over de openbare ruimte, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Debby Vis, projectmanager/contractmanager

  Debby Vis

  Ik ben verantwoordelijk voor het integraal onderhoud voor de wijken Meerzicht, Buytenwegh en De Leyens, Rokkeveen en Oosterheem.

 • Wijkagenten

  Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.
  Meer over de wijkagenten

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Kersten Gans, buurtverbinder Gro-up Buurtwerk

  Kersten Gans

  De buurtverbinder legt nieuwe verbindingen in de wijk tussen bewoners onderling en tussen bewoners, partijen en organisaties. De buurtverbinder ondersteunt daarnaast ook bewoners(groepen) bij het opzetten van nieuwe projecten die de wijk socialer, leuker, schoner of veiliger maken. Heeft u een goed idee voor de wijk? Neem dan contact op met de buurtverbinder!

  Contact: telefoon 06-57989905 en e-mail kersten.gans@gro-up.nl.

 • Lisa Lamboo, sociaal makelaar

  Lisa Lamboo

  Hallo, Ik ben Lisa Lamboo. Sinds 1 februari 2022 ben ik werkzaam als sociaal makelaar in de wijk Meerzicht. Als sociaal makelaar ben je bezig en op zoek naar de verbinding met en door elkaar.

  Met een sociaal makelaar kunt u in gesprek om te kijken welke mogelijkheden en kansen bij uw leefsituatie passen. Waar krijgt u energie van? Welke interesse, talenten en ambities heeft u? De sociaal makelaar zoekt samen met u naar een passende activiteit of een andere invulling van uw dag.

  Lees meer
 • Christa de Jonge, sociaal cultureel werker

  Christa de Jonge

  Ik ben sociaal cultureel werker vanuit Stichting Piëzo in de wijk Meerzicht voor inZet. Meedoen en actief zijn in je eigen wijk, sociaal contact, jezelf ontwikkelen; belangrijke elementen voor een mooi en zinvol leven. Wij helpen u om aan te sluiten bij uw mogelijkheden en uw talenten, zodat u actief mee kan doen en u (wie weet ook als vrijwilliger) verder kan ontwikkelen. Op deze locatie zijn activiteiten, cursussen, stageplekken en vrijwilligerswerk voor alle wijkbewoners, voor elk wat wils!

  Lees meer
 • Carin Beltvelzen, cliëntondersteuner

  Carin Beltvelzen

  Ik ben cliëntondersteuner in de wijk Meerzicht. Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

  Lees meer
 • Robin de Prie, coördinator mantelzorg Palet Welzijn

  Robin de Prie

  Als coördinator mantelzorg ben ik er voor iedereen (jong en oud) die langdurig, intensief zorgt voor een naaste. Mantelzorgers kunnen bij mij terecht voor individuele ondersteuning en groepsbijeenkomsten zoals o.a. mantelzorgcafés, workshops en respijtdagen. Ook ben ik het aanspreekpunt voor de mantelzorgwaardering van gemeente Zoetermeer. 

  Iedere donderdag van 15.00-16.00 uur ben ik aanwezig bij het inloopspreekuur voor mantelzorgers in de inZet locatie Noordhove-Seghwaert aan de Petuniatuin 7A.

  Lees meer
 • Ineke Verhulst, Meerpunt Inlooppunt

  Ik ben Ineke en samen met mijn collega's Stephanie en Susanne werkzaam bij het Meerpunt Inlooppunt (CJG Zoetermeer). Hier kan iedere ouder/opvoeder terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u bij mij terecht. Ik bied een luisterend oor en geef gratis informatie en advies, zonder dat u uw naam of de naam van uw kind(eren) hoeft te vertellen. Ik denk graag met u mee in wat u als ouder of wat uw gezin nodig heeft.

  Lees meer
 • Sandy van Koert, gebiedsconsulent Vidomes

  Hallo, ik ben Sandy van Koert. Ik ben gebiedsconsulent bij woningcorporatie Vidomes, en vooral actief in Zoetermeer. Zoetermeer is voor Vidomes de grootste gemeente.

  Lees meer
 • Gabriëlle Bosman, combinatiefunctionaris sport

  Gabriëlle Bosman

  Ik werk als combinatiefunctionaris sport in de wijk Meerzicht. Op alle basisscholen van Zoetermeer, dus ook in Meerzicht, bieden we activiteiten aan zoals sportieve pauzes, sport op school lessen en buitenschoolse sportlessen. We zijn betrokken bij de organisatie van sportdagen, de buitenspeeldag en nog veel meer. Ook op speelboerderij Het Buitenbeest worden regelmatig sportieve activiteiten verzorgd. Verder proberen we zo veel mogelijk sportverenigingen in contact te brengen met de scholen en de kinderen die graag willen sporten.

  Lees meer
 • Mandy van der Laan, coördinerend begeleider Middin Haagsebos

  Mandy van der Laan

  In de wijk Meerzicht in Zoetermeer ligt het appartementencomplex Haagsebos. In dit complex wonen cliënten en gezinnen onder begeleiding van Middin, tussen de reguliere huurders. De gezinnen en de individuele cliënten worden elk begeleid door een apart team: Het Ouder-Kindteam (voor de gezinnen) of het Team Haagsebos (voor de individuele cliënten). Op de begane grond van het complex is een mooi trefpunt dat ondersteuning biedt aan de cliënten en wordt gebruikt als ontmoetingsplek voor cliënten en andere bewoners.

  Lees meer
 • Miranda Löbker, Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

  Miranda Sternal

  Als Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg werk ik vanuit de huisartsenpraktijk. Op individueel niveau vervul ik in nauwe samenwerking met de huisarts, een regiefunctie in het begeleiden en ondersteunen van vooral kwetsbare ouderen bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoeningen en beperkingen en bij de overgang tussen de eerste en de tweede lijn.

  Lees meer
 • Eveline Bon - wijkcoach (Kwadraad)

  Eveline Bon

  Als wijkcoach van Meerzicht en Rokkeveen ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Karen van der Hoeven - maatschappelijk werker en wijkcoach (Kwadraad)

  Karen van der Hoeven

  Als wijkcoach van Meerzicht ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld mogen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Deborah van der Bol, ambulant hulpverlener Impegno Zoetermeer

  Deborah van der Bol

  Impegno bied tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar de cliënt of het gezin toe en we laten niet snel los.

  Lees meer
 • Yolanda Snellaars, cultureel werker bij Wijck

  Yolanda

  Yolanda is de verbinder tussen de culturele sector en de wijken van Zoetermeer. Zij voert regie over het samen cultuur maken in de wijk en vertaalt stedelijk cultureel aanbod naar een wijkgerichte culturele programmering.

  Lees meer

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert