Onderhoud in uw buurt

Home > Meerzicht > Onderhoud in uw buurt

Onderhoud in uw buurt

Een leefbare stad is een stad met buurten die schoon, heel en veilig zijn en waarin het aantrekkelijk is om te vertoeven. De gemeente werkt in uw wijk, samen met aannemers, aan een goede kwaliteit van het openbaar gebied. Dit bestaat onder meer uit wegen, straten, bomen, groenvakken, parken, watergangen en sport- en spelvoorzieningen. De gemeente kan dit niet alleen. Daarvoor is ook uw hulp nodig. Wij willen daarom meer gaan samenwerken met bewoners, scholen, bedrijven en andere organisaties, initiatieven voor de buurt ondersteunen en samen met u uitvoeren.

 • Werk in uitvoering

  verkeersbord werk in uitvoering

  Welke werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd in uw wijk? Kijk voor een overzichtskaart met werkzaamheden en mogelijke verkeershinder op www.zoetermeer.nl/wegwerkzaamheden.

  Vragen over werkzaamheden? Bel 14 079 of maak gebruik van het contactformulier.

 • Jack van Winden, toezichthouder Meerzicht

  Jack van Winden

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Buytenwegh De Leyens en Meerzicht. Heeft u vragen of opmerkingen over de openbare ruimte, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Debby Vis, projectmanager/contractmanager

  Debby Vis

  Ik ben verantwoordelijk voor het integraal onderhoud voor de wijken Meerzicht, Buytenwegh en De Leyens, Rokkeveen en Oosterheem.

 • Integraal onderhoud

  Logo HOEK

  Per maart 2020 is HOEK weer aan de slag voor het integraal onderhoud in de wijken Buytenwegh De Leyens en Meerzicht. Het onderhoud van de wijken is door HOEK opnieuw aangenomen. Marcel van der Ende, junior projectleider bij HOEK, is dagelijks aanwezig in de wijken en kijkt samen met de gemeente en u naar verbeteringen voor de leefomgeving.

  Lees meer
 • Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

  De aannemer voor openbare verlichting voert dagelijks onderhoud uit aan de openbare verlichting (OV) en verkeersregelinstallaties (VRI). Onze aannemer is een specialist in de openbare ruimte op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Binnen Zoetermeer voeren zij de onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

  Meer over openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

 • Regelmatig onderhoud van de stad

  De gemeente Zoetermeer voert het hele jaar onderhoud uit in de stad. In het overzicht op de pagina Regelmatig onderhoud in de stad staat in welke periode de verschillende werkzaamheden ongeveer plaatsvinden.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert