Samen met bewoners de wijk Meerzicht verbeteren

Home > Meerzicht > Nieuws Meerzicht > Samen met bewoners de wijk Meerzicht verbeteren

Samen met bewoners de wijk Meerzicht verbeteren

RSS

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 19 december 2022 het plan voor de wijkaanpak Meerzicht vastgesteld. De samenwerkingspartners kunnen nu samen met de bewoners de eerste stappen maken in het aanbrengen van verbeteringen in de wijk.

De wijkaanpak wordt geleid door de stuurgroep, waarin de gemeente, de corporaties, scholen, zorg- en welzijn onderdeel van zijn. Gezamenlijk gaan zij werken aan:

  • Betere en meer passende en toekomstbestendige woningen
  • Een goede en toekomstbestendige woonomgeving
  • Een sociaal en economisch sterkere wijk
  • Een veilige en leefbare wijk

Een toekomstbestendig Meerzicht vraagt om ingrepen op sociaal, fysiek, economisch en veiligheidsgebied. De samenwerkingspartners willen bereiken dat de huidige en toekomstige bewoners van Meerzicht zich thuis blijven voelen in de wijk en meedoen. Het gezamenlijke doel is om de verschillende buurten in Meerzicht meer in balans te brengen. Door onderlinge samenwerking willen partners bereiken dat de achterstanden van kinderen en peuters verminderen en dat de waardering van bewoners en bezoekers voor de wijk verbeterd wordt. Het groen in de wijk wordt door de bewoners gewaardeerd maar de kwaliteit ervan niet. Het verhogen van de kwaliteit van het groen is ook een van de speerpunten van de gezamenlijke aanpak. Net als beter passende en toekomstbestendige woningen, aandacht voor de jeugd en kansenongelijkheid van de bewoners.

Samen met de buurt

Het verbeteren van de wijk vraagt om nauwe samenwerking met bewoners en verschillende partners in de stad waaronder woningcorporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia (vanaf 1 januari 2023 Stedelink). Daarom wordt gewerkt met een plan waarbij gemeente, woningcorporaties, zorgpartijen en anderen met elkaar samenwerken. Alle betrokken partners werken samen aan de gemeenschappelijke ambitie: 'In 2035 zijn de bewoners in Meerzicht thuis in hun buurt omdat het er prettig wonen en samenleven is'.

Bewoners doen mee

Er is in de afgelopen jaren al veel gesproken met en over bewoners van Meerzicht. Begin 2023 wordt een eerste stap gemaakt naar de uitvoering van het verbeterplan. Deze aftrap is een vervolg op voorgaande gesprekken met de buurten. Tijdens de aftrap krijgen bewoners van Meerzicht informatie over wat er allemaal in de wijk zal gebeuren en wordt de manier waarop bewoners zelf kunnen bijdragen aan de toekomst van hun wijk met elkaar besproken. Samen met bewoners bespreken we per buurt wat de doelen zijn en wat er nodig is voor verbetering. Bewoners ontvangen binnenkort een uitnodigingsbrief voor de aftrap.

Over de wijkaanpak in Meerzicht

De wijkaanpak Meerzicht is het vertrekpunt voor de komende jaren. Voor alle buurten in Meerzicht werken gemeente, bewoners en partners aan een wijk waar de huidige en toekomstige bewoners zich thuis voelen zodat iedereen hier prettig woont en samenleeft.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert